Iespēja

Iespēja,
ka Čaks Norris kļūdīsies
ir 1.000.000.000 pret 0.

Divas valodas

Čaks Norris māk runāt divās valodās uzreiz.

Var uztaisīt omleti

Čaks Norris var uztaisīt omleti arī no Kinderolām

Pasauli radīt 10 dienās

Dievs gribēja pasauli radīt 10 dienās, Čaks Norris viņam iedeva tikai 6 dienas.

Dinozauri vienreiz

Dinozauri vienreiz ne tā paskatījās uz Čaku Norrisu. Tikai vienreiz...