Moiša un Zjama sēž restorānā

Moiša un Zjama sēž restorānā.
Zjama:
– Paklau, Moiša,
tu ar savu sievu jau tik ilgus gadus dzīvo,
bet joprojām sauc viņu par putniņu,
par zivtiņu.
Vai jūs tik stipri mīlat viens otru?
– Ja godīgi, Zjama, es vienkārši esmu aizmirsis,
kā īsti viņu sauc…

Sarunājas divi veci ebreji. - Haim, tu neticēsi, vakar iepazinos ar jauniņu telegrāfisti, uzaicināju uz
Restorāna apmeklētājs dusmīgi sauc viesmīli: - Oficiant, man zupā ir muša! Ko tas nozīmē? Viesmīlis:
Restorāna zālē ienāk īpašnieks un saka: - un tagad mūsu restorānā ir baltās vakariņas -
Pusdienojot restorānā sieva nejauši uzlej sev uz drēbēm zupu. “Fui! Es izskatos kā cūka”. Vīrs:
Vīrietis sēž Dzelzceļa stacijas restorānā un nesteidzoties dzer alu. Atskan lokomotīves svilpiens – signāls, ka