Uz ielas stāv divi ubagi

Uz ielas stāv divi ubagi. Viens sauc:
– Palīdziet nabaga ebrejam!
Otrs pielicis plakātu
„Palīdziet invalīdam afgāņu kara veterānam!”
Garāmgājēji atsaucas tikai uz otra aicinājumu.
Daļa to dara demonstratīvi, lai nebūtu jādod ebre­jam.
Viens garāmgājējs līdzjūtīgi ebrejam iesaka:
– Tu taču arī varēji sevi uzdot par invalīdu un kara veterānu!
Kad līdzjutējs, ziedojis monētu ebrejam,
attā­linās, ebrejs čukst „veterānam”:
– Moiša, vai dzirdēji? Mums grib mācīt komerciju.

Šadhens atved jaunam cilvēkam līgavu. Līgavainis uzaicina viņu uz teātri. Nākamajā dienā draugs jautā līgavainim:
Mendelis iet bojā nelaimes gadījumā. Par noti­kušo jāpaziņo sievai. - Tas jādara ļoti uzmanīgi... pakāpeniski...
Ebrejs atbraucis uz svešu pilsētu darīšanās. Viņš ļoti vēlas aiziet uz priekamāju, bet nezina, kur
Mazais Haims pārnāk mājās no skolas un paz­iņo: - Viss, mainu tautību. Turpmāk būšu krievs.