Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa, jaunlaulātie, pie ēkas stāv daudz mašīnu, apkārt liels pūlis. Garām iet vīrs ar mazu dēlēnu. Puisēns jautā:
– Tēt, kas te notiek? Kāds cietis avārijā?
Tēvs ar domīgu un bezcerīgu sejas izteiksmi atbild:
– Nu, var teikt arī tā?