Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa, jaunlaulātie, pie ēkas stāv daudz mašīnu, apkārt liels pūlis. Garām iet vīrs ar mazu dēlēnu. Puisēns jautā:
– Tēt, kas te notiek? Kāds cietis avārijā?
Tēvs ar domīgu un bezcerīgu sejas izteiksmi atbild:
– Nu, var teikt arī tā?

«Vectētiņ, vai ta ir taisnība, ka pret ļaunumu jāatbild ar labu?» «Taisnība!» «Tad iedod naudu
Pēteris ir ģimenes vērtību piekritējs. Taču izņemt tās no lombarda viņam naudas tomēr par maz.
– Veči, man tāda sajūta, ka šodien beidzot laimēšu! – Mans tēvs arī tā teica,
Vīrs un sieva skatās šausmu filmu. Uz ekrāna parādas briesmonis. Sieva iekliedzas: "Ak mammīt!!!". Vīrs
- Sāras tante, vai tu drīz iesi projām? - Kāpēc to jautā, bērniņ? - Tētis