Sātans izvadā viņu pa elli un piedāvā izvēlēties, kur palikt. Pirmo apskata kādu lielu zāli.
Vislabākais skolotājs ir dzīve. Tiesa, padārgi ņem!
- Ābram, vai tu tici aizkapa dzīvei? -Nu, ko jūs! Kāpēc jautājat? - Redzi, vakar,
Katram cilvēkam ir divas dzīves. Otrā sākas tad, kad viņš nāk pie apjausmas, ka patiesībā