Policists stāv ierastajā krustojumā

Ceļu policists stāv ierastajā krustojumā un
gaida nākamo ātruma pārsniedzēju.
Pamana, ka pa ceļu kāda večiņa ved govi.
Pienāk pie policista un sāk dzīt zemē ķēdes mietiņu.
Policists sašutis kliedz:
«Pilnīgi zaudējusi prātu?! Te taču nav ganības!»
Večiņa:
«Nu, nezinu, nezinu… Pērn’šajā vietā stāvēja
pēc izskata diezgan līdzīgs policists,
taču krietni vien kārnāks.»

Kāda večiņa stacijas tunelī tirgo lociņus – viena buntīte maksā vienu eiro. To ierauga kāds
Stāv students tramvaja pieturā un dikti raud. Pienāk večiņa un vaicā: - Ko raudi, student?
Ceļu policists strostē autovadītāju: - Nu kā tad tā? Pārsniedzāt pieļaujamo ātrumu divkārt, neatļauti pārkārtojāties!
Ceļu policisti vienmēr jautā: «Vai jūs esat dzēris?» Kaut viens būtu kādreiz pajautājis: «Vai jūs
Tiesas sēde. Apsūdzētais : - Man ļoti žēl, tiesneša kungs! Es patiešām stāvēju uz ceļiem