Bērniem uzdod atnest runājošu dzīvnieku

Skolotāja bērniem uzdod atnest runājošu dzīvnieku
– Jānītis atnes čūsku.
Nu Jānīša kārta parādīt runājošo dzīvnieku,
skolotāja saka redzi Jānīt čūska nerunā.
– Jānīts paņem čūsku un divas reizes pasit čūsku pa galdu,
Čūska: ššššš”sš’
redzi Jānīt čūska nerunā
Jānīts vel vienu reizi pasit čūsku pa galdu
Čūska: še kur līgo priežu meži!!!

Atnāk mamma uz bērnudārzu pēc bērna. Skatās, bērni sēž zālītē ar telefoniem un planšetēm, bet
Skolotājs: - Kā sauc cilvēku, kas zog? Pēterītis: - Nezinu. - Pēterīt, ja es iebāzīšu
Jauna skolotāja aptaujā 4. klases skolniekus attiecībā uz nākotnes nodomiem-kas kurš būs. Protams, nākotnē visas
Skolā ieradies fotogrāfs. Skolotāja kārtodama bērnus skaistās rindiņās stāsta: "Nu padomājiet, cik tas būs jauki.
Skolotāja: - Juri, es ceru, ka šodien es neredzēšu kā tu špiko kontroldarbā... Juris: -