bandīts

Kas tu gribi būt?

– Ivar, kas tu gribi būt, kad izaugsi liels?
– Policists!
– Un tu, Pēter?
– Bandīts, lai mēs atkal abi varētu kopā spēlēties.

Advokāta palīgs ieiet bosa kabinetā

Advokāta palīgs ieiet bosa kabinetā un saka:
– Manuprāt, jūs aicina pie telefona.
– Ko tas nozīmē – “manuprāt”?
– Redziet, tas zvanītājs teica: “Sveiks, vecais bandīt!”