bruņinieks

Ziņa no olimpiādes: Augstu klasi parādīja krievu sportistes sinhronās peldēšanas sacensībās - kad sportiste Jagodkina
Čigāns gatavojas triatlona sacensībām: "Aizskrien uz upi nopeldēties un atbrauc mājas ar riteni."
Anglija, 16.gs. notiek loka šaušanas sacensības. Mērķis ir cilvēks ar ābolu uz galvas. Atnāk viens
– Jūs nezināt, no kā nomira šis cilvēks? – Nezinu gan. Bet uz vainagu lentēm
Stāv ielas malā policists un briesmīgi lamā 8 gadīgu puisīti. Garām iet onkulītis, galīgi sašutis: