bulta

Ziņa no olimpiādes: Augstu klasi parādīja krievu sportistes sinhronās peldēšanas sacensībās - kad sportiste Jagodkina
Čigāns gatavojas triatlona sacensībām: "Aizskrien uz upi nopeldēties un atbrauc mājas ar riteni."
Anglija, 16.gs. notiek loka šaušanas sacensības. Mērķis ir cilvēks ar ābolu uz galvas. Atnāk viens
Karaļa galmā notiek sacensības šaušanā ar loku. Pirmais sacensības sāk kāds sudraba bruņās tērpts bruņinieks
– Jūs nezināt, no kā nomira šis cilvēks? – Nezinu gan. Bet uz vainagu lentēm