diriģents

Diriģenta zelta frāzes

– Līdz kaunam atlikuši trīs mēģinājumi!
– Fagoti vēl nav paņēmuši mutē, bet tromboni jau beiguši!
– Cilvēkus, kuri spēlē aplam, jāsēdina cietumā tāpat kā naudas viltotājus!
– Un ja kāds nospēlēja aplam, pats galvenais – Lasīt tālāk