dīvāns

Turpmāk vairs nekad

Šodien pie sava
kāmīša kapa kopiņas nozvērējos,
ka turpmāk vairs nekad
nelēkšu dīvānā ieskrienoties.

Šodien pie sava kāmīša kapa kopiņas nozvērējos, ka turpmāk vairs nekad nelēkšu dīvānā ieskrienoties.
- Ābram, vai tu tici aizkapa dzīvei? -Nu, ko jūs! Kāpēc jautājat? - Redzi, vakar,
Ezītis sēž uz celma un meditē: - es esmu stiprs, tik ļoti stiprs. Garām iet
Zaķis aiziet uz veikalu. Man lūdzu divus ļīpausīnus. Pārdevējs vilks saka: tie nav nekādi ļīpausīni
Skudra zilonim: - Esi draugs, apsēdies uz tās te drupačiņas! Zilonis apsēžas. - Bet šo