fonds

Hedžfondu menedžeris

Jautājums:
– Ko saka hedžfondu menedžeris, kuram vairāk nav neviena fonda?
Atbilde:
– Kādas piedevas pie frī kartupeļiem, kungs?

Apdrošināšanas aģents Zilbermans pierunā Goldbergu apdrošināties: - Goldberga kungs, ja jūs, piemēram, salauzīsiet roku, saņemsiet
- Kad es māju ar roku, Rabinovič, jāpienāk pie manis! - Skaidrs direktora kungs. Bet,
- Kurš pazaudēja 50 santīmus? Kafejnīcas otrā galā iekliedzas kāds sirms kungs: - Es! Es