ģitāra

Mājās internets

Atslēdzām mājās internetu.
Pusgada laikā dēls kļuva par
ģitāras virtuozu un nodibināja savu grupu.

Kāpēc tu beidzi spēlēt ģitāru?

Satiekas divi draugi.
– Klausies, kāpēc tu beidzi spēlēt ģitāru?
– Saproti, ģitārai sešas stīgas bet man pirksti tikai pieci.
– Nu tad iedomājies, kādi monstri spēlē klavieres!