panna

Vēlu naktī pārrodas mājās

Vīrs piedzēries vēlu naktī pārrodas mājās.
Atslēdz durvis, bet tur priekšā stāv sieva, viņai rokā panna.
Vīrs:
– Ej gulēt, es neesmu izsalcis.