pavārs

Beigsim izlikties

Beigsim izlikties un runāsim atklāti
– slinks nav kāpostu tītenis, bet pavārs.

Pavārs un oficiants

Pavārs un oficiants vēro apmeklētāju no virtuves:
– Skaties, skaties, viņš ēd to, goda vārds, ēd!