Sanatorija

Kalnu sanatorijā pacients

Kalnu sanatorijā pacients žēlojas ārstam, ka viņam te grūti elpot.
– Kā?! – pārsteigts iesaucas ārsts.
– Šajā svaigajā gaisā?!
– Tieši tā! Mājās es esmu pieradis redzēt, ko elpoju!