kaps

Turpmāk vairs nekad

Šodien pie sava
kāmīša kapa kopiņas nozvērējos,
ka turpmāk vairs nekad
nelēkšu dīvānā ieskrienoties.

- Ābram, vai tu tici aizkapa dzīvei? -Nu, ko jūs! Kāpēc jautājat? - Redzi, vakar,
Vislabākais skolotājs ir dzīve. Tiesa, padārgi ņem!
Katram cilvēkam ir divas dzīves. Otrā sākas tad, kad viņš nāk pie apjausmas, ka patiesībā