Šodien pie sava kāmīša kapa kopiņas nozvērējos, ka turpmāk vairs nekad nelēkšu dīvānā ieskrienoties.
– Es pārvērtīšu jūsu dzīvi par elli! Atņemšu visu, ko mīlat! – Jā, jā, man
Vislabākais skolotājs ir dzīve. Tiesa, padārgi ņem!
Katram cilvēkam ir divas dzīves. Otrā sākas tad, kad viņš nāk pie apjausmas, ka patiesībā