Dialogs slimnīcā

Dialogs slimnīcā:
– Māsiņ, es gribu “pi-pī”.
– Tūlīt atnesīšu “pēk-pēk”.